NHG grens

De grens voor leningen met NHG is per 1 januari 2017 gesteld op € 247.450,00, koopsom maximaal ca. € 245.000,00. Zie voor meer informatie: www.nhg.nl

Kostengrens NHG

Wanneer u een hypotheek afsluit voor de aankoop van een woning, komt u in aanmerking voor Nationale Hypotheek Garantie. De belangrijkste voorwaarde is dat de totale kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten – maximaal € 247.450,- of met energie besparende voorzieningen € 259.700,- bedragen.

U kunt het totale aankoopbedrag financieren, inclusief de bijkomende kosten. Bij aankoop van een bestaande woning mag de koopsom niet meer bedragen dan € 245.000,-.

Meer informatie over NHG:

www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/hypotheken/nhg/