NHG grens

De grens voor leningen met NHG is per 1 januari 2024 gesteld op € 435.000,00, en bij investering in energiebesparende voorzieningen is de NHG grens zelfs € 461.100,00 . Zie voor meer informatie: www.nhg.nl

Kostengrens NHG

 De grens voor leningen met NHG is per 1 januari 2024 gesteld op € 435.000,00, en bij investering in energiebesparende voorzieningen is de NHG grens zelfs

 € 461.100,00 . Zie voor meer informatie: www.nhg.nl